0914.201.279. Biển báo nguy hiểm, Biển phản quang tam giác viền đỏ nền vàng cảnh báo nguy hiểmBiển báo giao thông là nhưng biển báo được dựng ven đường giao thông để cung cấp thông tin đến người tham gia giao thông. Từ những năm 1930, nhiều nước đã áp dụng các loại biển báo có hình ảnh, mặt khác, cũng đã tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa biển báo của mình để giúp cho việc lưu thông quốc tế dễ dàng hơn (giảm bớt rào cản ngôn ngữ) cũng như giúp tăng cường an toàn giao thông
Biển báo phản quang 221b. Biển báo tam giác báo hiệu nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm, Biển phản quang viền đỏ nền vàng cảnh báo nguy hiểm
Biển báo phản quang 221b. Báo hiệu nguy hiểm
– Biển số 201 (a, b) “Chỗ ngoặt nguy hiểm”
Biển báo hiệu sắp đến chỗ nguy hiểm.
Biển 201a “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái”.
Biển số 201b “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng ben phải”.
– Biển số 202 “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”
Biển báo hiệu sắp hết đoạn đường ngoặt liên tiếp (có từ ba đoạn cong ngược chiều nhau) nguy hiểm lái xe cần giảm tốc độ.
– Biển số 203 (a, b, c) “Đường bị hẹp”
Biển báo hiệu sắp đến 1 đoạn đường bị hẹp đột ngột.
Biển số 203a “Đường bị hẹp cả 2 bên”.
Biển số 203b “Đường bị hẹp về phía trái”.
Biển sô 203c “Đường bị hẹp về phía phải”.
Ở tất cả những vị trí đường bị hẹp, người lái xe phải chú ý quan sát xe đi ngược chiều. Xe đi ở phía đường bị thu hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều.
– Biển số 204 “Đường hai chiều”
Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường có thể chỉ có một làn đường mà tạm thời hay thường xuyên các chiều xe đi và về vẫn phải chung.
– Biển sô 205 (a, b, c, d,e) “Đường giao nhau”
Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có trường hợp nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng. Tùy theo hình dạng nơi giao nhau có đặt biển thích hợp.
đảo an toàn.
– Biển số 207 (a, b, c) “Giao nhau với đường không ưu tiên”
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên. Tùy theo hình dạng nơi giao nhau có đặt biển cho thích hợp.
Các xe đi trên đường có đặt những biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ
– Biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”
Biển báo hiệu đường không ưu tiên, sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên (Biển được đặt trên đường không ưu tiên).
Các xe đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên theo Luât Giao thông đường bộ.
– Biển số 209 “Giao nhau có tín hiệu đèn”
Biển báo hiệu nơi giao nhau có sự điều khiển giao thông bằng tín hiệu đên.
– Biển số 210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn
– Biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”
Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt hoặc đường bộ và đường sắt có từng đoạn đi chung với nhau không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.
– Biển số 212 “Cầu hẹp”
Biển báo hiệu sắp đến cầu hẹp (loại cầu có chiều rộng lòng cầu nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m. Khi qua các cầu này các xe phải nhường nhau à chờ ở 2 đầu cầu.
– Biển số 213 “Cầu tạm”
Biển báo hiệu sắp đến cầu tạm (loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe qua lại). Khi gặp biển này, lái xe cần cẩn trọng và lưu ý sau mỗi trận mưa lũ hoặc khi nước ngập nhất thiết không được qua cầu.
– Biển sô 215 (a, b) “Kè, vực sâu phía trước”
Biển báo hiệu sắp tới những chỗ có kè, vực sâu, hoặc bờ sông áp sát đường, lái xe cần đề phòng tình huống nguy hiểm như vượt ke, tụt xuống vực sâu ở bên trái hoặc bên phải
-Biển số 223 (a, b) “Vách núi nguy hiểm”
Biển báo hiệu đường đi sát vách núi, nguy hiểm lái xe phải cẩn thận
BHLD Châu Hưng – 541 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0914.201.279

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *