3 bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng3 bước cấu hình Router Mikrotik cùng modem nhà mạng. Cách này cần chuyển đổi modem được nhà mạng cung cấp thành mode converter, tiến hành quay PPPoE trên thiết bị MikroTik.

Xem dịch vụ wifi marketing tại

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *