Bài 1 Giới thiệu giao diện và các cài đặt mặc định Options trong Solidworks 2016Hướng dẫn đầu tiên nhằm giúp người học hiểu được các tính năng solidworks, giao diện và các tùy chọn cơ bản khi thiết kế trên Solidworks 2016
—————————————————————————-
Website:
Youtube:
Facebook:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *