Bài 4 Chuyển đổi font chữ cho giáo án cũ (VNI-Times)Đối với những giáo án cũ, giáo án tải trên mạng về, rất nhiều file dùng font VNI-Times, đây là chuẩn cũ, hiện nay đều phải là Time New Roman, thì công…

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *