Biển báo hiệu giao thông – cần minh bạch!Biển báo phân làn thì giương lên giá long môn, biển hạn chế tốc độ từ 90 xuống 70/70/60 thì cắm ven lề đường, cao không đầy 2m, sơ sẩy là dính tốc độ.
Bất hợp lý này cần được sửa đổi của Tổng cục Đường bộ/Sở GTVT Đồng Nai.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *