Biển chỉ dẫn mới năm 2016 – Q/C Biển chỉ dẫnBiển chỉ dẫn dùng để chỉ báo hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho mọi người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác.
Biển chỉ dẫn có dạng hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật vát nhọn một đầu. Nền biển màu xanh lam, hình vẽ và chữ viết màu trắng.
Nền biển màu trắng thì hình vẽ và chữ viết màu đen.
Hãy đăng ký—-coment—-like: trên kênh: vietmy

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *