Biển có mục đích cảnh báo nguy hiểm hay gây nguy hiểm?Kênh tổng hợp những video ghi lại thực trạng tham gia giao thông tại Việt Nam do các thành viên của diễn đàn www.otofun.net và nhóm Facebook www.otofun.net chia sẻ và đóng góp. Mọi thắc mắc và chia sẻ của các thành viên xin gửi về địa chỉ email: gocnhinofer@gmail.com.

Video do thành viên nhomuathuhanoi của diễn đàn www.otofun.net chia sẻ. Link gốc:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *