Biển giao thông, Biển hiệu lệnh hình tròn nền xanh đường kính 70cm, số hiệu 201a, 202b,203Biển báo hiệu lệnh

Liên hệ: 0914.201.279
BHLD Châu hưng. Địa chỉ: 541 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Biển báo giao thông, biển hiệu lệnh số 201a, 202b,203.
Biển báo hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam, trên biển có hình vẽ mầu trắng. Với mục đích cảnh báo cho người tham gia giao thông những mệnh lệnh phải thi hành. Hiệu lực của các loại biển hiệu lệnh có thể có gia trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Hom nao ranh lai

    nguyen hoa February 22, 2020 2:33 pm Reply
  • tôi rất thích

    Truongbiennho biennho February 22, 2020 2:33 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *