BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của NGUYỄN TRÃI-BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỨ 2 CỦA VIỆT NAM♥ Mong muốn lưu giữ những tác phẩm văn học của Việt Nam
♥ Đăng ký ủng hộ kênh và hãy chia sẽ để mọi người cùng được thưởng thức. Xin chân thành cảm ơn !
——————————————————————————–
#BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của NGUYỄN TRÃI-BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỨ 2 CỦA VIỆT NAM#
Người dịch: Ngô Tất Tố
Giọng đọc: Vũ Thị Châm
Nguồn: Internet và Wikipedia tiếng Việt

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

 • Đọc vai lol

  Dong Ha February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Love it 😍😍

  Thắm Nguyễn February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Bình Ngô Đại Cáo

  Thay trời hành hóa, hoàng thượng chiếu rằng,
  Từng nghe: 
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; 
  Như nước Đại Việt ta từ trước, 
  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 
  Nước non bờ cõi đã chia, 
  Phong tục Bắc Nam cũng khác; 
  Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập; 
  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương; 
  Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 
  Song hào kiệt thời nào cũng có. 
  Cho nên: 
  Lưu Cung tham công nên thất bại; 
  Triệu Tiết chí lớn phải vong thân; 
  Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô 
  Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 
  Việc xưa xem xét. 
  Chứng cứ còn ghi. 
  Vưà rồi: 
  Nhân họ Hồ chính sự phiền hà 
  Để trong nước lòng dân oán hận 
  Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn 
  Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh 
  Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 
  Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ 
  Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế 
  Gây thù kết oán trải mấy mươi năm 
  Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị 
  Nặng thuế khóa sạch không đầm núi. 
  Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, 
  Ngán thay cá mập thuồng luồng. 
  Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, 
  Khốn nỗi rừng sâu nước độc. 
  Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng. 
  Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt. 
  Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, 
  Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng. 
  Thằng há miệng, đứa nhe răng, 
  Máu mỡ bấy no nê chưa chán, 
  Nay xây nhà, mai đắp đất, 
  Chân tay nào phục dịch cho vừa ? 
  Nặng nề những nổi phu phen 
  Tan tác cả nghề canh cửi. 
  Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 
  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi! 
  Lòng người đều căm giận, 
  Trời đất chẳng dung tha; 
  Ta đây: 
  Núi Lam Sơn dấy nghĩa 
  Chốn hoang dã nương mình 
  Ngẫm thù lớn há đội trời chung 
  Căm giặc nước thề không cùng sống 
  Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời 
  Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 
  Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, 
  Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ 
  Những trằn trọc trong cơn mộng mị, 
  Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi 
  Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, 
  Chính lúc quân thù đang mạnh. 
  Lại ngặt vì: 
  Tuấn kiệt như sao buổi sớm, 
  Nhân tài như lá mùa thu, 
  Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần, 
  Nơi duy ác hiếm người bàn bạc, 
  Tấm lòng cứu nước, 
  Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, 
  Cỗ xe cầu hiền, 
  Thường chăm chắm còn dành phía tả. 
  Thế mà: 
  Trông người, người càng vắng bóng, 
  Miịt mù như nhìn chốn bể khơi. 
  Tự ta, ta phải dốc lòng, 
  Vội vã hơn cứu người chết đói. 
  Phần vì giận quân thù ngang dọc, 
  Phần vì lo vận nước khó khăn, 
  Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, 
  Lúc Khôi Huyện quân không một đội. 
  Trời thử lòng trao cho mệnh lớn 
  Ta gắng trí khắc phục gian nan. 
  Nhân dân bốn cõi một nhà, 
  Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới 
  Tướng sĩ một lòng phụ tử, 
  Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. 
  Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, 
  Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. 
  Trọn hay: 
  Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
  Lấy chí nhân để thay cường bạọ 
  Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 
  Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. 
  Sĩ khí đã hăng quuân thanh càng mạnh. 
  Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, 
  Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân. 
  Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại, 
  Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. 
  Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm 
  Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. 
  Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu 
  Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. 
  Vương Thông gỡ thế nguy, 
  Mà đám lửa cháy lại càng cháy 
  Mã Anh cứu trận đánh 
  Mà quân ta hăng lại càng hăng. 
  Bó tay để đợi bại vong, 
  Giặc đã trí cùng lực kiệt, 
  Chẳng đánh mà người chịu khuất, 
  Ta đây mưu phạt tâm công. 
  Tưởng chúng biết lẽ ăn năn 
  Nên đã thay lòng đổi dạ 
  Ngờ đâu vẫn đương mưu tính 
  Lại còn chuốc tội gây oan. 
  Giữ ý kiến một người, 
  Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, 
  Tham công danh một lúc, 
  Để cười cho tất cả thế gian. 
  Bởi thế: 
  Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng 
  Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy 
  Đinh mùi tháng chín, 
  Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại 
  Năm ấy tháng mười, 
  Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang. 
  Ta trước đã điều binh thủ hiểm, 
  Chặt mũi tiên phong 
  Sau lại sai tướng chẹn đường 
  Tuyệt nguồn lương thực 
  Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế 
  Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu 
  Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong 
  Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. 
  Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá 
  Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau 
  Lại thêm quân bốn mặt vây thành 
  Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc 
  Sĩ tốt kén người hùng hổ 
  Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh 
  Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 
  Voi uống nước, nước sông phải cạn. 
  Dánh một trận, sạch không kình ngạc 
  Đánh hai trận tan tác chim muông. 
  Cơn gió to trút sạch lá khô, 
  Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ. 
  Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội, 
  Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. 
  Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường 
  Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước 
  Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi, 
  Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ. 
  Bị ta chặn ở Lê Hoa, 
  Quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật 
  Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, 
  Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau, chạy để thoát thân. 
  Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông, 
  Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc 
  Thành Đan Xá, thây chất thành núi, 
  Cỏ nội đầm đìa máu đen. 
  Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp, 
  Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng 
  Tướng giặc bị cầm tù, 
  Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng 
  Thần vũ chẳng giết hại, 
  Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh 
  Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, 
  Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, 
  Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, 
  Về đến nước mà vẫn tim đập chân run. 
  Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng 
  Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức. 
  Chẳng những mưu kế kì diệu 
  Cũng là chưa thấy xưa nay 
  Xã tắc từ đây vững bền 
  Giang sơn từ đây đổi mới 
  Càn khôn bĩ rồi lại thái 
  Nhật nguyệt hối rồi lại minh 
  Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu 
  Muôn thuở nền thái bình vững chắc 
  Âu cũng nhờ trời đất tổ tông 
  Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ; 
  Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng, 
  Nên công oanh liệt ngàn năm 
  Bốn phương biển cả thanh bình, 
  Ban chiếu duy tân khắp chốn. 
  Xa gần bá cáo, 
  Ai nấy đều hay.

  do xuan dung February 20, 2020 10:59 am Reply
 • hay quá ,Việt Nam nhiều nhân tài quá

  Thi Vân Trân February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Hoan hô bạn! Rất cảm ơn bạn. Còn " hịch tướng sĩ " của Đại vương Trần hưng Đạo nữa nha bạn.

  Vo Nghia February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Nước đại ngu mà có những anh hùng như nguyễn trãi. Thật đáng tự hào.

  Ngocminh Dao February 20, 2020 10:59 am Reply
 • PRONTO LIKE NÚMERO 31, DIEGO FREITAS CAVEIRA YOUTUBER BRASIL FORTALEZA-CE

  diego freitas February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Giới trẻ hiện nay ma tham dc thì tuyet!hay quá rất thích!

  toan tran February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Bài đoc BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của NGUYỄN TRÃI luôn có giá trị mãi theo thời gian….Rất hay

  duc dung Nguyen February 20, 2020 10:59 am Reply
 • HAY lắm

  Hỏa Tinh Cư Dân February 20, 2020 10:59 am Reply
 • wonderfull, thank you for sharing

  LA VITA February 20, 2020 10:59 am Reply
 • like 12, keep up the good work, làm thêm nhiều clip ý nghĩa em nhé

  Donna Mai Hồng Thu February 20, 2020 10:59 am Reply
 • 65 subsbribed u plz subribe me back and support my channel frienf

  SN kreations February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Nice video i liked it, very interesting! Love your channel! ; – ) Remember Friend, don't comment directly what are you doing, evil people might detect it… Mask your intents, better write nothing in comments, just help each other! Good luck with your goal, waiting for more nice videos from you!

  Animal Tales February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Chuông bạn 60 ghé qua chuông lại mình nhé bạn

  Người Miền Trung February 20, 2020 10:59 am Reply
 • tuyệt vời, bạn hiền làm càng ngày càng tốt, cứ chọn chủ đề hào hùng và làm thêm như này là sẽ rất hấp dẫn người xem, chỉ mình truyện Kiều thì một màu quá, like 9 cho cậu nha

  Góc Phim&Âm Nhạc 1 thời February 20, 2020 10:59 am Reply
 • sub 59 ủng hộ em nhé

  Thu Mai February 20, 2020 10:59 am Reply
 • sub 57. mong b sub lại

  GIA ĐÌNH VÀ SỨC KHỎE February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Mong bạn ủng hộ kênh mình

  vlogs cuộc sống thủy nguyên hải phòng February 20, 2020 10:59 am Reply
 • Đã sub nhé

  vlogs cuộc sống thủy nguyên hải phòng February 20, 2020 10:59 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *