BOT Sóc Trăng lắp biển cấm dừng 5 phút | VTC1VTC1 | Sáng nay, các chủ đầu tư đã lắp biển báo cấm dừng xe quá 5 phút và cấm đỗ xe trước trạm thu phí khoảng 100 đến 200 mét tùy điều kiện cụ thể tại các trạm thu phí BOT

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *