Các biển báo Hiệu lệnh phải theo – Thi lý thuyết B2Các biển báo Hiệu lệnh phải theo – Thi lý thuyết B2

Các loại biển báo hiệu lệnh trong giao thông đường bộ

Dấu hiệu nhận biết biển báo hiệu lệnh: Nhóm biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng.

Tác dụng: Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *