Các loại biển báo cấm trong giao thông đường bộ – thi lý thuyết B2Các loại biển báo cấm trong giao thông đường bộ

Dấu hiệu nhận biết biển báo cấm: Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.

Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm.

Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • hay nhỉ

    tuan nguyen February 18, 2020 1:13 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *