Các loại biển báo Nguy hiểm – phần 1 – Thi lý thuyết B2Các loại biển báo Nguy hiểm – phần 1 – Thi lý thuyết B2

Các loại biển báo nguy hiểm trong giao thông đường bộ

Dấu hiệu nhận biết biển báo nguy hiểm: Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.

Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.

Biển báo nguy hiểm này không cấm. Hay bắt buộc người điều khiển phương tiện phải thực hiện một hành động nào (như nhóm biển báo cấm, hay biển hiệu lệnh).

Mục đích chính của nó là cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *