Cách backup mail outlook 2013 để lưu trữVideo hướng dẫn bạn cách backup mail outlook 2013, cách backup mail trong microsoft outlook 2013 để lưu trữ. Khi tiến hành cài đặt lại máy tính hoặc bạn cần.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • MỚI CÓ 1/2 À BẠN ƠI, MỞ LẠI THÌ LÀM NGƯỢC LẠI HAY SAO/ VÍ DỤ NHƯ SAU KHI BACKUP XONG MÌNH XÓA DỮ LIỆU (HỘP OUTLOOK FULL) KHI MUỐN MỞ LẠI DỮ LIỆU ĐÓ THÌ SAO?

    Minh Tâm Dương March 22, 2020 5:11 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *