cách cài windows 8.1 bằng usb và phần mềm UltraISOlink tải phần mềm UltraISO
link tải file iso cài windows 8.1

phím tắt vào boot options

key cài windows 8.1 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT nhớ ghi vào giấy

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *