Cách chặn người khác đăng bài vào trang cá nhân FacebookTrong video này mình chia.sẻ với cách bạn cách chặn người khác đăng bài lên dòng thời gian, lên tường facebook, lên trang cá nhân facebook của bạn, giúp …

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *