Cách chặn người khác "Thêm bạn vào nhóm công khai…"! Nhanh gọn và tiện lợiCách chặn người khác “Thêm bạn vào nhóm công khai”
Link App:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *