Cách để giảm dung lượng ảnh.Bước 1: Chọn ảnh nào đó hoặc chụp ảnh màn hình.
Bước 2: Vào trang web: để nén ảnh.
Bước 3: Chọn “Tải tệp lên” rồi chọn ảnh nào đó mà bạn muốn đăng lên.
Bước 4: Điều chỉnh sao cho ảnh dưới 128kb, sau đó tải ảnh xuống.
Bước 5: Bạn có thể đăng thoải mái rồi.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *