Cách Đổi Tên FaceBook Chưa Đủ 60 Ngày – PNS Vlogs-Hướng Dẫn Đổi Tên Chưa Đủ 60 Ngày-
-Cần Có 1 CMND Chuẩn :v (Không Có Thì Dùng Thẻ ID Cũng Được)
B1: Vào Link 333 :
B2:
-Dòng 1 :Điền Tên Muốn Đổi
-Dòng 2 :Không Điền Cũng Được Nếu Đổi Tên 2 Chữ
-Dòng 3 :Điền Họ
B3: Chọn Dòng :”Thay Đổi Tên Hợp Pháp”
B4: Up CMND Lên Và Hóng
(Mua CMND ib 20k/1) FUll HD Không Che :V
#Subscriber
#Like

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • -Subscriber Kênh <3

    PNS Vlogs February 29, 2020 10:52 pm Reply
  • Đã fix

    Công Nguyễn February 29, 2020 10:52 pm Reply
  • Hay

    Nguyễn Tú Vy February 29, 2020 10:52 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *