cách gộp hoặc tách ô trên bảng trong word 2003Đây là cách nhanh nhất giúp các bạn có gộp hoặc tách ô trên bảng trong word. Thông qua video này có thể giúp bảng tạo ra bảng biểu đa dạng phù hợp với nhu cầu của các bạn.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Ư juunj

    Cương Trần Hồng February 17, 2020 10:31 pm Reply
  • Rất dễ hiểu.Cám ơn nhiều nha bạn

    Tran Nhung February 17, 2020 10:31 pm Reply
  • chú ơi con muốn căn chữ nằm ra giưa thì phải làm sao ạ??

    Quynh Nguyen February 17, 2020 10:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *