Cách gửi email cho nhiều người cùng 1 lúc.Cách gửi email cho nhiều người cùng 1 lúc với cùng một nội dung chỉ trong 1 lần gửi.
Link tải phần mềm Notepad++ cho bạn nào chưa có:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *