Cách hack facebook, cách ghim bài trên facebookCách ghim nhiều bài viết trên group/nhóm của facebook

Đối với group trên facebook bạn chỉ có thể ghim được 1 bài viết lên đầu trang.
Nay tôi tìm được cách có thể ghim được nhiều bài, tôi tạo ra video này để chia sẽ cách làm cho những ai có nhu cầu.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *