cách reset win xp/7/8/8.1/10 trên windowstreen đấy mình có hướng dẫn cách reset win từ 3 phút trở đi máy mình có lỗi mình sẽ nói trên vào đây tiếp ta nhấn vào “get started”và 1 bảng hội thoại…

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *