Cách thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa FacebookVideo hướng dẫn các bạn cách thay đổi, chỉnh sửa, xóa,… ảnh đại diện và ảnh bìa tài khoản Facebook.

Để có nhiều thông tin hơn, bạn vui lòng truy cập các kênh của tech12h.com
Youtube:

Facebook:

Google +:

website:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Hướng dẫn hay quá rung chuông nhà bạn rồi nha

    Nông châu .tổng hợp February 29, 2020 10:13 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *