Cách thay đổi DNS Google để vào facebookDùng DNS của Google: 8.8.8.8 | 8.8.4.4 để vào facebook nếu bị chặn. Không cần dùng thêm bất cứ phần mềm nào khác. Xem thêm tại Nguyễn Duy Đại Blog: …

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *