Cắt Video Clip Trên Timeline, Insert Clip Thô Từ Bảng Source Sang Timeline Premiere ProCác thao tác cắt clip video trên timeline cực kỳ quan trọng và là thao tác chính khi sử dụng Premiere để edit video, vì vậy nếu như thành thạo thao tác cắt trên Premiere sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi chỉnh sửa. Ngoài ra bạn có thể cắt thô trên bảng Source rồi chuyển vào bảng timeline bằng cách Insert ( chèn ) hoặc Overwrite ( ghi đè )

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *