CHẶN NGƯỜI LÀM PHIỀN BẠN TRONG TIN NHẮN TRÊN IPHONEMột cuộc hội thoại nào đó có thể trở thành yếu tố phiền hà khi bạn cứ phải nhận thông báo về nó liên tục. Bạn được thêm vào một cuộc trò chuyện nhóm nhàm chán? Ai đó luôn nhắn tin làm phiền bạn trong giờ làm việc? Đôi lúc bạn phiền đến nỗi chỉ muốn ngừng nhận thông báo về cuộc trò chuyện đó. May thay, bạn hoàn toàn có thể chủ động chặn người làm phiền bạn trong tin nhắn trên iPhone một cách đơn giản
Xem chi tiết bài viết tại:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *