Chỉnh sửa và tối ưu hình ảnh Website – Giảm dung lượng không ảnh hưởng chất lượngTối ưu, giảm kích thước hình ảnh sử dụng trên website mà không làm thay đổi chất lượng vốn có của tấm anh.

Tăng tốc độ load website đơn giản nhờ giảm kích thước của tấm hình sử dụng là một việc làm không ngoan mà các bạn nên bắt đầu ngay từ bây giờ.

Website dùng giảm kích thước ảnh:

Website chính của Mona Media:

Phần mềm sử dụng: Adobe Photoshop bản mới nhất tại:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Cám ơn anh đã chia sẻ rất hữu ích với em ạ

    Toàn Tây Ninh February 21, 2020 6:07 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *