CSGT Bảo kê xe quá tảiCSGT Đồng Nai Quốc lộ 20 Công an Đồng NaiTiêu cực của CSGTBảo kê xeBảo kê xe quá tảiCSGT Đồng Nai Quốc lộ 20 Công an Đồng NaiTiêu cực của CSGTBảo kê xe
THỜI SỰ
‘Xử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai bị gọi: ‘Xe này gửi một tháng mấy triệu, cho đi đi’
23/11/2019 09:45 GMT+7
Thủ tướng yêu cầu điều tra tiêu cực tại trạm cân, bảo kê xe quá tải
​Không chấp nhận “xã hội đen” thao túng, bảo kê xe quá tải
TTO – ‘Xe đã gửi đội’, ‘Xe của sếp lớn đó’, ‘Xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà’, ‘Thôi cho đi đi’… Sau những cuộc gọi như thế, CSGT Đồng Nai đang tuần tra phải để xe quá tải đi mà không xử lý.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *