Điện thoại tại Hàn Quốc được bán như nào?Đăng ký thuê bao hoặc mua đứt không hợp đồng tại:
Hệ thống bán lẻ, tư vấn uy tín tại Hàn Quốc
liên hệ tư vấn: 010.2338.8899 010.5278.4546

Kiếm tra máy có báo mất không:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *