Đọc truyện Tiên Hiệp tự động trên IOS và AndroidAndroid mọi người bỏ qua bước một copy truyện nha hoặc bạn xem video ở link dưới dùng ứng dụng bên android nghe offline luôn.

*** Hướng dẫn nghe truyện Phàm nhân tu tiên 2::
1. Iphone, website:

2. Android:

*** Link truyện chữ Phàm Nhân Tu Tiên 2:
1. Truyện dịch:

2. Truyện Convert:

*** Web để nghe Phàm Nhân Tu Tiên và Nhiều truyện Tiên Hiệp khác:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *