Đổi đơn vị Inch sang Cm trong Report của Access 2003-2013Đơn vị căn lề mặc định của các phiên bản Office là Inch. Ở Word, Excel, Powerpoint muốn đổi Inch sang cm hay mm thì ai cũng biết, Search Google là có liền….

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • excellent

    long nguyen March 24, 2020 11:26 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *