Gạc Ma: Ký ức bi tráng | VTC1VTC1 | Hơn 30 năm nhìn lại, Gạc Ma là một ký ức bi tráng, là những bài học về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *