Ghép ảnh cơ bản – Ghép nhiều ảnh vào mộtGhép ảnh cơ bản, Ghép nhiều ảnh vào một
Link tải hình xử lý:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

 • Nộp Bài : https://drive.google.com/file/d/0B4TgrEFsvZSpTm8wZkJkUUdqVEU/view?usp=sharing

  Long lê March 19, 2020 8:45 am Reply
 • nop bai: https://drive.google.com/file/d/0B1Q08Q-Nxi-jckVtR3BSY0RsZXM/view?usp=sharing

  Hoa Truong March 19, 2020 8:45 am Reply
 • gựi thầy : https://drive.google.com/file/d/0BxVzEct8bNF1Q3FRM3hjY3huckE/view?usp=sharing

  Lê Nhựt March 19, 2020 8:45 am Reply
 • nop bai :https://drive.google.com/file/d/0B__IZna-4IKQUVAxQ2wtYl9Ed1k/view?usp=sharing

  Nguyen Tran March 19, 2020 8:45 am Reply
 • nop bai: https://drive.google.com/drive/folders/0B4i9vTGF0Ft_ZEd2N1NDZ3JwSmM

  Kim Lam March 19, 2020 8:45 am Reply
 • bai tap rat hay:https://drive.google.com/file/d/0By0dH8uCEQSSZ2liVDlkcHJaeU0/view?usp=sharing

  Dang Nguyen March 19, 2020 8:45 am Reply
 • Nộp Bài: https://drive.google.com/file/d/0B8om8agkHC5ZN0hrNE54bzBTN1k/view?usp=sharing

  Kaitou Tân March 19, 2020 8:45 am Reply
 • Nộp bài: "https://drive.google.com/file/d/0B52ncIW8XMdyMF9WMzNObmZyUjg/view?usp=sharing"

  Hien Cao March 19, 2020 8:45 am Reply
 • nop bai:https://drive.google.com/file/d/0B8hA2Qv51l2BN3NsLTFPNWNoSlU/view?usp=sharing

  Dieu Huynh March 19, 2020 8:45 am Reply
 • Nộp bài: https://goo.gl/yIgLt9

  Nghiển Đỗ March 19, 2020 8:45 am Reply
 • https://drive.google.com/file/d/0B9iKCP7K63X5SHlTcFVONkJyc3M/view?usp=sharing

  Qui Lu March 19, 2020 8:45 am Reply
 • Nop bai: https://drive.google.com/file/d/0B6mbrfWy5xUcNUpTME5WbUN3LUU/view?usp=sharing

  Tâm Nguyễn March 19, 2020 8:45 am Reply
 • nop bai https://drive.google.com/file/d/0B-2OzJYsCEr3Rm93MnI0UHBPMkU/view?usp=sharing

  Titan Auto March 19, 2020 8:45 am Reply
 • https://drive.google.com/file/d/0B5svM-xkC6AZbGN5cUIwczlic1k/view?usp=sharing

  Phuoc Tran March 19, 2020 8:45 am Reply
 • ct https://drive.google.com/file/d/0B71N1q76Mn6-ck5KSlNFZ0YxREk/view?usp=sharing

  trường cao March 19, 2020 8:45 am Reply
 • Nộp Bài : https://drive.google.com/file/d/0B9jWY94bRH6bRlhoTDdETUdWVEE/view?usp=sharing

  Truong Thanh Tuan March 19, 2020 8:45 am Reply
 • nop bai:https://drive.google.com/file/d/0B6nDCU2grPGmWHNGNnNTZVp6VUk/view?usp=sharing

  vung huynh March 19, 2020 8:45 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *