Giới thiệu phần mềm ViOLET 1.8 tại hội thảo quốc tế: Chuyển đổi mô hình giáo dục trong thế kỷ 21Hội thảo quốc tế: Chuyển đổi mô hình giáo dục trong thế kỷ 21
Ngày 15/4/2014
Tìm hiểu thêm về phần mềm ViOLET 1.8 tại

Xem các video khác trên kênh Thư viện ViOLET:
1. Giới thiệu tổng quan về Phần mềm ViOLET:
2. Danh sách các video hướng dẫn sử dụng phần mềm ViOLET:
3. Danh sách các video hướng dẫn sử dụng thư viên trực tuyến violet.vn:
4. Danh sách các video hướng dẫn tạo trang riêng trên thư viện Violet.vn
5. Video phóng sự về phần mềm ViOLET:

Nguồn: https://ictjcolombia.org

Xem thêm bài viết khác: https://ictjcolombia.org/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *