[HD] Đổi Tên Facebook Không Cần Chờ 60 Ngày – QuyềLink Đổi Tên: tên:
Link scan Chứng minh:
Các bạn nên chú ý rằng bạn không thể thay đổi tên nếu:
– Bạn đã được yêu cầu xác minh tên của mình trên Facebook
– Bạn đã nhờ một đại diện Facebook thay đổi tên của bạn.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *