HD in nhiều file word 1 lầnCách in nhiều file word 1 lượt
B1: vào trang chuyển word sang pdf trực tuyến
B2: tải tất cả file word lên rồi nhấn chuyển pdf
B3: tải file kết quả về
B4: giải nén file vừa tải
B5: dùng Foxit Phantom mở file pdf đầu tiên rồi add tất cả file pdf còn lại vào file đó, sau đó save as thành file tổng rồi tiến hành in 1 lần là xong

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *