[HD] làm boot win xp từ usbDow phần mêm
-tải bản win xp trên mang
khởi động lại máy vào bios boot từ usb
chú ý:
khi fomat xong máy reset lại , tiếp tục vao bios boot từ usb lần nữa

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *