Học sửa chữa máy tính | Bài 26: Cài Office 2003-2007-2010 trên cùng 1 máy tính| Thiên Ân Channel#hocsauchuamaytinh
#tuhocsuachuamaytinh
#thienannel
#thienan
#phancungmaytinh
#phanmemmaytinh

Video hướng dẫn cách cài đặt 3 bộ Office 2003,2007,2010 trên cùng 1 máy và chạy song song với nhau được
– Link tãi Office 2003:
– Link tãi Office 2007:
-Link download office 2010:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *