Hướng dẫn cài đặt net framework 3.5 trên Win 8/8.1 cực kỳ đơn giản (bằng file iso hoặc đĩa cài win)chỉ với file iso hoặc đĩa cài win 8/8.1 thì các bạn có thể dễ dàng cài đặt net framework 3.5 một cách rất đơn giản.
chỉ cần copy lện sau chạy cmd bằng quyền quản trị
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3/Source:”ổ chứa file cài win”:sourcessxs /LimitAccess
VD: bộ cài ở nằm ở ổ F thì dòng lệnh như sau:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:F:sourcessxs /LimitAccess
chức các bạn thành công

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

 • cảm ơn

  Bruce Warner March 24, 2020 3:50 pm Reply
 • rất hay nha.

  Phúc Hoài March 24, 2020 3:50 pm Reply
 • TKS NHÌU!!

  NGUYEN LEVINE March 24, 2020 3:50 pm Reply
 • co duoc dau

  Thieu Tran March 24, 2020 3:50 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *