Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu Server 16.04


Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Ubuntu Server 16.04 trên máy ảo VMware. Các bạn cũng có thể thực hiện được Virtualbox hoặc cài thẳng trên máy.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *