Huong dan cai dat Viber tren PCViber là phần mềm gọi điện thoại dựa trên voIP được sử dụng thông dụng nhất hiện nay.
Hướng dẫn cài đặt Viber trên PC.
Download viber tại

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *