Hướng dẫn cài Windows 8/8.1/10Những máy có Windows 8/8.1/10 bản quyền mặc định từ nhà sản xuất. Nếu bị lỗi chỉ cần cài lại đúng bản Winodows lúc xuất xưởng là sẽ tự kích hoạt lại bản quyền Windows.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *