Hướng dẫn cắt đôi trang cho định dạng file PDFVideo hướng dẫn cắt đôi trang của file pdf với tiện tích Java Splitpages của phần mềm Adobe Acrobat Reader Pro 11. Tiện ích đính kèm các bạn có thể tải theo link drive sau đây:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Anh ơi. Làm sao để cài được phần mềm abobe ạ

    Học Tử Vi - Học Cải Vận February 25, 2020 3:37 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *