HƯỚNG DẪN giảm dung lượng (size) file ảnhLink tải phần mềm:
Pass nếu có: 1
Giảm kích cỡ ảnh mà có thể còn đọc chữ được để sử dụng cho các phần mềm giới hạn dung lượng
resize picture, resize picture document to upload, to small picture,

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *