Hướng dẫn in sách A5 (Booklet)Khi bạn có 1 file pdf (truyện, sách) muốn in thành sách để đọc, nhưng để in ra A4 thì sách rất to, nếu in ra A5 thủ công thì rất mất thời gian sắp xếp trang và cắt giấy.
May Con Tự Học hướng đẫn bạn in một quyển sách A5 hay còn gọi là booklet hết sức đơn giản

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *