Hướng dẫn thiết lập Mail công vụ tỉnh Bình Thuận trên IPhoneHướng dẫn gửi/nhận mail công vụ tỉnh Bình Thuận trên IPHONE.
Rất dễ sử dụng bạn chỉ cần làm theo là OK.
Có những thông tin bạn cần lưu ý khi thiết lập.
Thông tin thiết lập Mail Công vụ Bình Thuận trên Iphone

– Email của bạn: minhln@skhdt.binhthuan.gov.vn (đổi lại)
-Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập
– Tên đăng nhập: minhln@skhdt.binhthuan.gov.vn (đổi lại)
– Máy chủ POP-nhận thư-: mail.binhthuan.gov.vn
– Cổng-port: 110
– Máy chủ SMTP -gửi thư: mail.binhthuan.gov.vn
– Cổng-port: 25
— Bạn chỉ sửa lại Email của bạn, các thông tin khác giữ i.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *