KHÔNG GIAN MỚI (KGM) – KIỂM TRA HOÀN THIỆN BIỆT THỰ – QUẬN 2Đây là công được KGM Thiết Kế và Xây Dựng trọn gói từ thiết kế đến xây dựng hoàn thiện. Công ty từ đầu tư máy móc thiết bị chất lượng, không thuê mướn giàn giáo kém chất lượng, không bán thầu, và tuyệt đối không dùng vật tư giả kém chất lượng.
Xem chi tiết thi công xây dựng công trình này tại:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *