KÝ SINH ĂN THỊT NGƯỜI [parasitic Jigger on human body] || Ep 2Loài kí sinh có tên : Jigger kí sinh trên cơ thể người để sinh sôi đẻ trứng gây hoại tử da thịt tại Africa . Hãy cùng chung sức giúp đở người dân Châu Phi bằng cách

The parasite is called: Jigger parasites on the human body to reproduce eggs cause skin necrosis in Africa. Let’s join our efforts to help the people of Africa

Donate on paypal : Donate@killtheJigger.org
Nguồn: Jim Nduruchi RUS

Ep 1:
Ep 2:
Ep 3:
Ep 4:
Ep 5:
Ep 6:
Ep 7:
Ep 8:
Ep 9:
Ep 10:
Ep 11:
Ep 12:
Ep 13:
Ep 14:
Ep 15:

KiSinh #Jigger #ĂnThịtNgười #ẤuTrùng # Kisinhtrongcơthể

Nguồn: https://ictjcolombia.org

Xem thêm bài viết khác: https://ictjcolombia.org/suc-khoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *