Kỹ Thuật Bơi Sải Nhanh Và Nhẹ – Quạt Nước

All Comments

 • Khó kinh khủng mình bơi mãi mà chưa được

  Tân Bui February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • Mình làm video về lưu ý khi bị đuối nước nhé https://youtu.be/ZNKyj7q9fcc

  Thang Nguyễn February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • bơi giôi

  Do Luc February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • 👍

  Blue Boy - Craft Edition February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • Dịch thì ok

  Phuong Pham Thi Lan February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • Bơi sả nhanh nhất phải ko hả chị

  Phong Nguyen February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • Mình đã thành công

  Binh Đinh Thị February 12, 2020 11:02 pm Reply
 • Người này mà đi thi thì giải nhất😃

  GratT Gamer February 12, 2020 11:02 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *